Hưởng ứng Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021
  • Cập nhật: 05/11/2021
  • Lượt xem: 4745 lượt xem

Ngày 01/11/2021, Ban An toàn giao thông huyện ban hành văn bản số 15/CV-BATGT về việc tuyên truyền tham gia Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021.

-Thời nhận tác phẩm: từ sau ngày phát động đến 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2021.

-Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Văn phòng Ủy ban Ban An toàn giao thông Quốc gia, địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Nội dung và thể lệ cuộc thi ban hành theo Quyết định số 19/QĐ-UBATGTQG ngày 11/01/2021của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo link dưới đây:

The le thi bao chi tuyen truyen ATGT theo CV 146.pdf

Ban biên tập