Lắp đặt camera trên các phương tiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
  • Cập nhật: 17/09/2021
  • Lượt xem: 4684 lượt xem

Để đảm bảo thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ có văn bản số 1946/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 15/9/2021 về việc đôn đốc thực hiện việc lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (lần 2).

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm có: xe ô tô khách có sức chứa từ 09 chỗ kể cả người lái xe trở lên, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công - ten - nơ, xe đầu kéo). Có kế hoạch lắp đặt và hoàn thành xong trước ngày 31/12/2021.

Sau thời gian trên, các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm p Khoản 5 Điều 23; điểm c Khoản 3 Điều 24; điểm o, p Khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

2. Ngày 01 hàng tháng, các đơn vị kinh doanh phương tiện vận tải bằng ô tô báo cáo kết quả thực hiện lắp đặt camera theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (trong đó báo cáo rõ số lượng phương tiện đã lắp đặt/số lượng phương tiện phải lắp; đề xuất, kiến nghị) về sở Giao thông Vận tải Phú Thọ - địa chỉ: Số 1508, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng