Bốn sự kiện văn hóa lớn tổ chức tại Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
  • Cập nhật: 27/03/2023
  • Lượt xem: 1267 lượt xem

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất với UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức 4 sự kiện văn hóa lớn tại Phú Thọ trong dịp lễ Giỗ Tổ năm 2023.


Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Các sự kiện được tổ chức gồm: Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh của Việt Nam lần thứ Nhất - năm 2023; Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Hội nghị quốc tế “Diễn đàn du lịch, văn hóa, di sản và sự phát triển bền vững”; Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

Theo đó, Liên hoan thực hành, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh của Việt Nam là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện. Lễ kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tập trung khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và tôn vinh phát huy giá trị về di sản. Diễn đàn khoa học được tổ chức nhằm mục đích làm sâu sắc hơn các vấn đề di sản, phát huy di sản và văn hóa để hỗ trợ phát triển du lịch.


Biểu diễn Hát Xoan tại Đình cổ Hùng Lô

Diễn đàn dự kiến quy tụ nhiều nhà khoa học quốc tế, người làm công tác quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đang quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch tại Phú Thọ. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 sẽ được tổ chức trang trọng, đúng với nghi thức thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh; Quảng trường Hùng Vương, Khu di tích Đền Hùng là nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội.

Nguồn: Báo Phú Thọ