Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ thả cá giống tại hồ Ngòi Giành xã Trung Sơn
  • Cập nhật: 09/12/2022
  • Lượt xem: 1335 lượt xem

Ngày 9/12, Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm khuyến nông huyện và xã Trung Sơn tổ chức thả cá giống nhằm tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ chứa nước Ngòi Giành thuộc xã Trung Sơn. Tới dự có lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Trạm khuyến nông; chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo xã Trung Sơn.


Trong đợt này Chi cục Thủy sản đã vận chuyển gần 1 tấn cá giống thả vào hồ chứa nước Ngòi Giành xã Trung Sơn, gồm các loại cá bản địa như: trôi, mè, chép, chắm cỏ....đây là những loại cá thích nghi với môi trường sống tự nhiên.Một số hình ảnh tổ chức thả cá giống tại hồ chứa nước Ngòi Giành

Sau khi lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản về   chăm sóc bảo về nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, các đại biểu cùng nhân dân đã tham gia thả cá giống xuống hồ. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các khu vực có nguồn nước tự nhiên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, cá nhân, tổ chức và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thủy và môi trường sống tự nhiên của các loại thủy sản trên địa bàn huyện Yên Lập.

 

Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông)