Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
  • Cập nhật: 02/02/2021
  • Lượt xem: 8990 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Phòng Y tế

- Nắm bắt thường xuyên diễn biến tình hình dịch bệnh, bám sát yêu cầu và hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID của tỉnh, Sở Y tế để kịp thời tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch xẩy ra trên địa bàn.

- Khẩn trương kiểm kê, rà soát lại các loại vật tư, trang thiết bị y tế dự phòng phục vụ công tác phòng chống dịch; đề xuất mua sắm bổ sung đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Chuẩn bị phương án về cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư trang thiết bị, sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

- Phối hợp, cung cấp kịp thời tới các cơ quan truyền thông của huyện thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

2. Trung tâm Y tế huyện

- Đảm bảo tuân thủ tiêu chí bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn phòng, chống COVID-19. Thường xuyên rà soát, đánh giá lại cơ sở y tế an toàn để cập nhật đầy đủ bản đồ an toàn COVID-19. Khi phát hiện ca bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tổ chức xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh tại cơ sở.

- Khẩn trương, chủ động phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn truy vết những trường hợp F1, F2, F3. Thực hiện tổ chức cách ly, khoanh vùng, thanh khiết môi trường, lấy mẫu xét nghiệm… theo đúng quy định.

3. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình: Phối hợp chặt chẽ với phòng Y tế và các cơ quan liên quan để tăng thời lượng và tần xuất phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự, thông điệp truyền thông phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung vào các nội dung:

-  Thông tin cập nhật, chính xác về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp triển khai trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, chung tay chung sức trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh: không đi đến những nơi đang có ổ dịch lưu hành; tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); tuyệt đối không tổ chức, không tiếp tay, không bao che cho hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thông báo tới tổ COVID-19 cộng đồng hoặc tới cơ quan chức năng ở địa phương để xử lý kịp thời.

- Giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp tung tin thất thiệt, gây hoang mang cộng đồng, bất lợi cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng ở cơ sở:

- Khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3; chủ động chia sẻ và cung cấp các thông tin đảm bảo nhanh nhất và chính xác nhất.

- Nắm bắt hàng ngày di biến động về nhân khẩu, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Chỉ đạo thực hiện ngay việc ký cam kết giữa Công an với các gia đình có người thân đang học tập, công tác, lao động ở nước ngoài khi trở về nước phải khai báo ngay để được hướng dẫn cách ly y tế và công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Công an huyện xem xét, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định liên quan đến phòng, chống COVID-19 như tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tung tin thất thiệt về dịch bệnh, chống đối các biện pháp cách ly…

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

- Tổ chức rà soát cơ sở cách ly tập trung khu vực thị trấn Yên Lập (Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Trường Trung học cơ sở thị trấn II, Trường Tiểu học thị trấn), khu vực Lương Sơn (Trường Tiểu học Lương Sơn A), khu vực Minh Hoà (Trường Tiểu học Minh Hòa), chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp thuộc diện cách ly theo quy định khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện. Phối hợp phòng Y tế và các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng.

- Sẵn sàng các phương án về nhân lực, vật lực để phối hợp với Công an huyện và phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn khi có yêu cầu thành lập các Chốt kiểm dịch.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát, đánh giá đảm bảo tất cả các trường học trên địa bàn phải đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên cập nhật thông tin lên bản đồ an toàn phòng, chống COVID-19.

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban quản lý các chợ, siêu thị tiến hành rà soát, đánh giá đảm bảo tất cả đều phải đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 tại Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 và theo Văn bản số 10087/BCT-VP ngày 28/12/2020 của Bộ Công thương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

8. Các phòng, ban, ngành của huyện: Chủ động triển khai các công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tạm dừng tất cả các hoạt động có đông người tham dự khi không thực sự cần thiết. Trong trường hợp buộc phải tổ chức, phải chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ, đảm bảo người tham dự phải tuân thủ 5K.

- Rà soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt chú ý các cơ sở y tế, trường học, cụm công nghiệp, các khu vực thường xuyên tập trung đông người. Kiểm soát, phát hiện kịp thời, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, các trường hợp F1, F2… thực hiện truy vết tiếp xúc, khoanh vùng xử lý nguy cơ theo tinh thần thần tốc, quyết liệt. Giám sát đảm bảo tuân thủ quy định về cách ly, theo dõi y tế tại nơi lưu trú.

- Nhanh chóng, chủ động báo cáo ngay Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện trong trường hợp cần thiết, để áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội căn cứ vào nguy cơ và mức độ dịch.

- Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người và giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với các trường hợp vi phạm các quy định (không tự giác đeo khẩu trang nơi công cộng, chống đối cách ly y tế…).

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn do không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị này và các yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về sự nguy hiểm của bệnh dịch và các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

UBND huyện Yên Lập