Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 "Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Lập năm 2022"
  • Cập nhật: 28/04/2022
  • Lượt xem: 2146 lượt xem

Ngày 28/4/2022, Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Lập năm 2022 công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 "Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Lập năm 2022"

Ban Biên tập