Đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ làm việc tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 05/08/2022
  • Lượt xem: 2284 lượt xem

Sáng 5/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam khóa IX, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 s-2024 trên địa bàn huyện Yên Lập. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Anh Tuấn - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Yên Lập; các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân, Phụ nữ, LĐLĐ, Đoàn thanh niên; Chủ tịch UBMTTQ xã Mỹ Lung và Phúc Khánh.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBMTTQ huyện Yên Lập, xã Phúc Khánh và xã Mỹ Lung đã thông qua báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và xã đã bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, từ đó triển khai các nội dung phù hợp và đạt tiêu chí đề ra so với Nghị quyết, trong đó nổi bật: công tác nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; việc thực hiện các Phong trào, các cuộc vận động có chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, đến nay toàn huyện có 5/31 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xóa nhà tạm và an sinh xã hội được triển khai sâu rộng trong đó hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 125 hộ nghèo với tổng hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng. Triển khai vận động được 1,8 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế, khó khăn như: đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận của các khu dân cư chưa đảm bảo, việc luân chuyển cán bộ cơ sở gây khó khăn cho việc nắm bắt tình hình cơ sở, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động có nơi chưa đáp ứng yêu cầu được đề ra...

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát tham gia ý kiến về một số nội dung như: phát huy dân chủ ở cơ sở, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền; đưa ra các giải pháp để phát huy vai trò của các thành viên ban tư vấn, tổ tư vấn của MTTQ Việt Nam…


Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc phát huy vai trò người uy tín, già làng, trường bản trong đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân đồng thời rà soát các chỉ tiêu hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đề ra trong Nghị quyết để đối chiếu, so sánh; đối với các chỉ tiêu chưa đạt cần tìm nguyên nhân và cách khắc phục trong thời gian tới nhằm góp phần thực hiện tốt Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn huyện./.

Hồng Vân ( Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện)