Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
  • Cập nhật: 25/09/2020
  • Lượt xem: 21725 lượt xem

Chiều ngày 25/9, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

       Năm học 2019 - 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động công đoàn theo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, hoạt động kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, Luật công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.


          Năm học vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện quản lý trực tiếp 53 Công đoàn trường học, với 1.504  đoàn viên. Công đoàn cơ sở khối giáo dục tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của  tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao hoạt động của Ban nữ công; triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động huyện với Công đoàn ngành giáo dục. Đặc biệt Công đoàn các trường học đã vào cuộc tích cực tham gia cùng với huyện trong phòng, chống dịch Covid-19.

          Trong năm học, đã có 53/53 Công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 11/53 Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


 
 

  Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 02 tập thể, 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; trao giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện cho 06 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuât sắc trong công tác công đoàn năm học 2019 - 2020./.

T/h: Hồng Vân- Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)