Hội nghị triển khai công tác “Dân vận khéo” năm 2022
  • Cập nhật: 04/11/2022
  • Lượt xem: 1599 lượt xem

Ngày 03/11, huyện Yên Lập tổ chức hội nghị triển khai công tác “Dân vận khéo” năm 2022 tại xã Ngọc Lập. Tới dự có đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 10 tháng năm 2022, các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tốt các mô hình dân vận khéo, trong năm đã xây dựng được 114 mô hình, trong đó có 99 mô hình tập thể và 15 mô hình cá nhân, các chi, đảng bộ cơ sở đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân tham gia thực hiện công tác dân vận tại địa bàn, đơn vị, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả cao, góp phần thuận lợi trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Một số đơn vị làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong năm 2022 như: Ngọc Lập, Mỹ Lung, Lương Sơn, Trung Sơn, Xuân An, thị trấn Yên Lập, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, Đảng ủy Cơ quan Khối đảng - Đoàn thể.


Đ/c Bùi Hồng Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các xã thị trấn cần tích cực phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận và trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác dân vận của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác dân vận. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện,  Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân tham gia thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm". Giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh về tôn giáo trên địa bàn các xã thị trấn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, đưa công tác dân vận của huyện đi vào chiều sâu, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.


Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm quan “Gian hàng chữ thập đỏ” tại xã Ngọc Lập


Thi công đường bê tông xi măng nông thôn “Công trình dân vận khéo” tại xã Ngọc Lập


Khánh thành “Tuyến đường điện công trình dân vận khéo cấp huyện” tại khu Tân Thành, xã Ngọc Lập

Sau khi kết thúc hội nghị đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo 17 xã thị trấn đến thăm quan “Gian hàng chữ thập đỏ”, dự khởi công xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn và cắt băng khánh thành “Tuyến đường điện công trình dân vận khéo cấp huyện” tại khu Tân Thành, xã Ngọc Lập.

Vũ Trịnh (Trung tâm VH - TT - DL và TT)