HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG TÁC HỘI QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II/2022
  • Cập nhật: 24/03/2022
  • Lượt xem: 2302 lượt xem

Ngày 21/3/2022 Hội Nông dân huyện Yên Lập đã tổ chức hội nghị Giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Trong quý I năm 2022, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ và Hội cấp trên thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội và các mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 82 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (03/1940 - 03/2022); mừng Xuân Nhâm Dần. Các cấp Hội thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, kết nạp mới 36 hội viên, xây dựng 10,8 triệu đồng tiền quỹ hội.Vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2022 đảm bảo theo chỉ tiêu Hội cấp trên giao. Các cấp Hội làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các ban ngành, các tổ chức, cá nhân và các cơ quan khác vận động, trao tặng hàng trăm xuất quà; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo các gia đình được đón tết vui tươi, đầm ấm.

Đặc biệt Hội Nông dân huyện đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022, Kế hoạch tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; biểu dương nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2017-2022 và tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoáVI), trình Thường trực Huyện ủy.


Hội nghị Giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022 và tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoáVI). Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân - Giáo dục nghề HND tỉnh mở 02 lớp sơ cấp nghề may công nghiệp tại xã Thượng Long và Trung Sơn. Việc thu, nộp tiền cung ứng phân bón NPK chậm trả vụ Đông Xuân 2021 - 2022 và triển khai đăng ký vụ Mùa năm 2022.Tổ chức thành lập đội thi tham gia Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh năm 2022. Phối hợp với Đảng ủy các xã Hưng Long, Trung Sơn, Đồng Thịnh, Mỹ Lung, Đồng Lạc và Thị trấn Yên Lập, chỉ đạo kiện toàn tổ chức Hội Nông dân theo Công văn số 409 - CV/HU, ngày 08/3/2022 của Huyện ủy Yên Lập về việc kiện toàn cán bộ cấp xã, đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Hội và quy định của Đảng về công tác tổ chức cán bộ.

Khương Đường - HND huyện Yên Lập