Hội Nông dân huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021
  • Cập nhật: 21/01/2021
  • Lượt xem: 5580 lượt xem

Hội Nông dân huyện vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, Ủy viên BTV HUyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện luôn được đông đảo cán bộ hội viên nông dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai thường xuyên, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, các phong trào thi đua của hội ngày càng thu hút đông đảo hội viên và quần chúng nhân dân tham gia. Các mô hình kinh tế, mô hình nông dân sản suất, kinh doang giỏi xuất hiện ngày càng nhiều; trong năm đã có trên 4.500 hộ đạt dạnh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân về kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế ngày càng hiệu quả, một số mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng như mô hình trồng cây dược liệu xã Mỹ Lung, trồng cây có múi kết hợp nuôi gà thả vườn ở xã Xuân Thủy, Phúc Khánh, Đồng Thịnh... Năm 2021, Hội Nông dân huyện phấn đấu 95% hội viên nông dân được tuyên tryền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của hộ nông dân các cấp; xây dựng từ 3 dến 5 mô kinh tế trong hội viên nông dân quy mô cấp huyện; 100% cơ sở hội tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt nam; Hội Nông dân tinh, Hội Nông dân huyện khen thưởng.

Bích Thọ - Hồng Vân (Đài TT Yên Lập)