Họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX, năm 2021
  • Cập nhật: 25/08/2022
  • Lượt xem: 1757 lượt xem

Ngày 24/8, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX, năm 2021 đã tổ chức Hội nghị họp Ban Tổ chức để nghe kịch bản tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác. Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX, năm 2021 chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kịch bản tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX, năm 2021. Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2022 (Do tình hình dịch Codid-19 nên năm 2021 chưa tổ chức được). Đại hội sẽ tổ chức thi đấu 08 môn thể thao gồm: bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, bóng bàn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, điền kinh và cầu lông. Một số môn thể thao sẽ được tổ chức thi đấu trước thời gian khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Hải Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX, năm 2021 yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VH - TT - DL và Tryền thông huyện tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để bổ sung vào kịch bản tổ chức chương trình Đại hội cho phù hợp. Đồng thời đống chí nhấn mạnh để Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp, đề nghị thành viên Ban Tổ chức căn cứ nhiệm vụ được phân công chuẩn bị tốt các nội dung như: cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, công tác tuyền truyền trực quan, truyền thông phải triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội góp phần tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX, năm 2021./.

Xuân Đôn (TTVHTTDL&TT huyện Yên Lập)