Kiểm tra triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2020 - 2022 tại Phúc Khánh và Ngọc Lập
  • Cập nhật: 28/11/2022
  • Lượt xem: 1460 lượt xem

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673 huyện Yên Lập đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2020 - 2022 tại 02 xã Phúc Khánh và Ngọc Lập.

Tại buổi làm việc Đoàn được nghe lãnh đạo 2 xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của xã Phúc Khánh và Ngọc Lập đã triển khai thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 đạt được kết quả tích cực, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện.

Các hình thức tổ chức sản xuất mới từng bước được nâng lên, các loại hình kinh tế tập thể bước đầu hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, mở rộng sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân. Hàng năm, hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với các ngành trong việc tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ các chính sách, cơ chế ưu đãi cho kinh tế nông nghiệp. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, an ninh lương thực được đảm bảo, diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới.


Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó bí thư thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn làm việc tại xã Ngọc LậpĐoàn đi thăm quan thực tế tại mô hình chăn nuôi gà


Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã làm việc tại xã Phúc Khánh.


Đoàn đi thăm quan thực tế tại mô hình trồng bưởi xã Phúc Khánh

Qua kiểm tra, đại diện các thành viên trong Đoàn kiểm tra của huyện cũng đã trao đổi những kết quả làm được, nêu lên những tồn tại, vướng mắc và phân tích nguyên nhân khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673; đồng thời thảo luận, đề ra các giải pháp cùng với địa phương tháo gỡ những khó khăn và định hướng một số nội dung cần thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 

Trước đó, Đoàn kiểm tra đi thăm quan thực tế một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Phúc Khánh, Ngọc Lập./.

 

Hồng Vân - Xuân Đôn (Trung tâm VH- TT- DL và Truyền thông)