Kinh nghiệm giải ngân vốn đầu tư công ở Yên Lập
  • Cập nhật: 20/03/2023
  • Lượt xem: 1799 lượt xem

Xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch là nhiệm vụ cấp bách để ngày càng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, huyện Yên Lập đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp để tiếp tục thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.


Nhờ giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, Trường mầm non xã Xuân An có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn do huyện quản lý đã có kế hoạch vốn năm 2022 là trên 489 tỉ đồng, trong đó kế hoạch vốn trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành là trên 188 tỉ đồng; khởi công mới là trên 300 tỉ đồng. Số vốn thực hiện giải ngân đến hết tháng 1/2023 là trên 472 tỉ đồng, đạt 96,6% kế hoạch. Qua thăm nắm một số công trình đang thi công trên địa bàn cho thấy, việc giải ngân vốn kịp thời đã và đang giúp các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp. Đồng chí Bùi Xuân Tiến - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho biết: “Cán bộ trong Ban quản lý được phân công về cơ sở trực tiếp giám sát công trình; phối hợp với chính quyền cơ sở, nhà thầu giải quyết nhanh, gọn các vướng mắc phát sinh ngay tại công trường; trực tiếp đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công...”.

Có được kết quả cao trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chính là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh, gọn, đúng thủ tục pháp luật. Bên cạnh đó, còn có sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của các cơ quan chức năng, cán bộ cơ sở, sự ủng hộ của mỗi người dân để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, huyện phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công dựa trên các quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện; thời gian phân bổ được triển khai kịp thời. Vốn bố trí cơ bản tập trung trả nợ xây dựng cơ bản, ưu tiên bố trí các dự án hoàn thành, quyết toán, công trình chuyển tiếp và bố trí tập trung cho các dự án trọng điểm. Quá trình thực hiện đầu tư đã chú trọng ngay từ công tác khảo sát thiết kế đến công tác thực hiện đầu tư đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định dự án đầu tư được đảm bảo theo trình tự của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn hiện hành. Công tác giám sát đầu tư, công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng. Trong quá trình thực hiện giám sát đã có sự phối hợp tốt giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công, tư vấn giám sát và giám sát của cộng đồng.

Từ nguồn vốn đầu tư công, huyện đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại khu 9, xã Mỹ Lung.

Yên Lập là huyện miền núi, vì vậy các dự án được đầu tư chủ yếu là vốn ngân sách nhà nước thông qua các chương trình, dự án. Các dự án lớn khi đầu tư đều có giám sát độc lập do chủ đầu tư lựa chọn, có quyết định phân công giám sát của nhà thầu tư vấn giám sát và sự tham gia giám sát của cán bộ địa phương. Theo đánh giá, các công trình chuyển tiếp sau khi được bàn giao đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng về yêu cầu chất lượng, kỹ, mỹ thuật, đảm bảo phát huy hiệu quả của công trình. Nhiều công trình trong khi xây dựng đã sử dụng lao động địa phương, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy công tác xóa đói giảm nghèo. Các công trình khi bàn giao cho các xã, thị trấn và đơn vị sử dụng đều đã xây dựng được quy chế về quản lý, sử dụng và bảo trì công trình, nhằm phát huy tối đa hiệu quả công trình.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, yêu cầu đặt ra phải huy động tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư hoàn thành sớm dự án trọng điểm và Chương trình mục tiêu Quốc gia. Để triển khai kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Yên Lập tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Trong quá trình thực hiện, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; triển khai thực hiện tốt Luật đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư, kiên quyết xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư và xây dựng...

Nguồn: Báo Phú Thọ