LỄ CẦU ĐÌNH PHỤC CỔ XÃ MINH HÒA
  • Cập nhật: 19/12/2020
  • Lượt xem: 5015 lượt xem

Ngày 18/12/2020 tức (5/11 năm Canh Tý), UBND xã Minh Hòa tổ chức Lễ cầu Đình Phục Cổ tại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Đình Phục Cổ (xã Minh Hòa).

Lễ cầu Đình Phục Cổ là một nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào người Mường xã Minh Hòa. Theo phong tục truyền thống của địa phương, để tưởng nhớ công ơn của vị vua Quang Trung, Thành Hoàng làng - Thất vị Đại vương đã gây dựng thành làng, xã Minh Hòa từ xa xưa tới nay, hàng năm nhân dân xã Minh Hòa tổ chức ngày cầu chính vào ngày 5/11 âm lịch. Hoạt động phần lễ gồm: Lễ tế thần, lễ dâng hoa, lễ cầu của các đoàn đại biểu, các dòng họ và nhân dân, du khách thập phương. Hoạt động phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, lành mạnh tại không gian lễ hội.

 

Ảnh: Nghi lễ tế thần tại Đình Phục Cổ

 

Ảnh: Lễ dâng hoa tại Đình Phục Cổ

 

Ảnh: Thi bắn nỏ

Phan Thị Bích Đào, cán bộ văn hóa xã Minh Hòa