Lễ ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
  • Cập nhật: 18/03/2021
  • Lượt xem: 6769 lượt xem

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện Yên Lập tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết thi hành án hình sự và công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2021

Các đồng chí : Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Trưởng Công an huyện ký Quy chế phối hợp

Sau khi nghe Viện kiểm sát nhân dân huyện thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Tòa án nhân dân, Công an huyện Yên Lập trong công tác giải quyết thi hành án hình sự và công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2021 theo quy định của pháp luật, Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh bản Quy chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ việc về thi hành án hình sự, kiểm sát thi hành án hình sự trên địa bàn huyện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp  của công dân, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  

Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)