Lễ Tết nhảy người Dao quần Chẹt huyện Yên Lập được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Cập nhật: 02/10/2020
  • Lượt xem: 11764 lượt xem

Huyện Yên Lập có thêm 01 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Lễ Tết nhảy người Dao quần Chẹt.

Ngày 30/9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công bố thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc 5 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 02 di sản được công nhận là: Lễ Tết nhảy người Dao quần Chẹt, huyện Yên Lập và nghề làm nón lá Sai Nga, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê.

        Lễ Tết nhảy người Dao quần Chẹt là một lễ hội tu bổ bàn thờ định kỳ, nghi lễ tạ ơn tổ tiên và các vị thần được tổ chức vào tháng 12 âm lịch, mỗi chu kỳ Tết nhảy từ 15 đến 20 năm với mong ước con người sẽ vượt qua mọi gian khổ, đoàn kết chống lại các thế lực làm hại đến đời sống yên lành và cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh.


          Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt ở huyện Yên Lập là một hoạt động sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng thể hiện nhân sinh quan, thế giới quan và những giá trị văn hóa dân gian lâu đời của cộng đồng người Dao.

 

Vinh dự cho huyện miền núi Yên Lập, đến nay có 02 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:

1). Lễ Cấp sắc của Người Dao Quần Chẹt, xã Xuân Thủy: công nhận  năm 2019.

2). Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt: công nhận  năm 2020.

 

Ban Biên tập