Sàn giao dịch việc làm năm 2023 tại Trường Trung học Phổ thông Yên Lập
  • Cập nhật: 24/05/2023
  • Lượt xem: 775 lượt xem

Ngày 23/5, tại Trường Trung học Phổ Phông Yên Lập, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2023. Dự chương trình có đồng chí Đinh Hải Nam – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện.