Thế mạnh kinh tế lâm nghiệp ở Mỹ Lương
  • Cập nhật: 08/11/2022
  • Lượt xem: 2017 lượt xem

Xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập là nơi tập trung trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mường. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã có nhiều giải pháp tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, nỗ lực đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM).


Ông Hà Văn Xuân, khu Xuân Nhật, xã Mỹ Lương chăm sóc rừng keo của gia đình.

Với diện tích đất lâm nghiệp tương đối lớn, xã chú trọng thực hiện các giải pháp phát triển, đưa kinh tế đồi rừng trở thành mũi nhọn, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Để nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, xã vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu về cải thiện giống, kỹ thuật lâm sinh từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch nên rừng trồng phát triển tốt, năng suất ngày càng cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Trung bình mỗi năm, toàn xã trồng mới gần 60ha rừng tập trung, 2.500 cây phân tán, tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 71%.

Nhiều năm trở lại đây, qua thực tế canh tác, thấy cây quế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, không ít hộ gia đình mở rộng, chuyển đổi một phần diện tích sang trồng quế. Năm 2022, toàn xã trồng mới sáu ha quế. Đặc biệt, để nâng cao năng suất, giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất lâm nghiệp, chính quyền địa phương vận động, khuyến khích người dân trồng mới chuyển hóa rừng cây gỗ nhỏ sang rừng cây gỗ lớn. Mỹ Lương phấn đấu đến năm 2015, toàn xã trồng mới, chuyển hóa 30ha rừng cây gỗ lớn.

Cùng với đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị rừng sản xuất, người dân Mỹ Lương thực hiện tốt dự án phát triển cây bưởi Diễn. Toàn xã hiện có gần 30ha bưởi, trong đó trên 11ha đã cho thu hoạch ổn định với năng suất đạt 100 tạ/ha. Theo kế hoạch, Mỹ Lương tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm bưởi quả, phấn đấu đến năm 2025 có 25ha bưởi Diễn cho thu hoạch với năng suất đạt 122 tạ/ha, sản lượng khoảng 305 tấn.

Kinh tế lâm nghiệp phát triển góp phần thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ, vận tải cũng phát triển đa dạng các ngành, nghề để nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn xã có 170 cơ sở sản xuất tập trung ở các nhóm ngành, nghề: Chế biến đồ gỗ gia dụng, gia công cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, xưởng may gia công, may xuất khẩu, chế biến gỗ ván bóc, vận tải... duy trì hoạt động hiệu quả, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

So với năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Mỹ lương tăng tám triệu đồng, đạt 30,5 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm 3,3%. Với hướng đi đúng đắn, chỉ đạo kịp thời trong phát triển kinh tế, không chỉ giúp nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội mà còn thuận lợi trong huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có xây dựng NTM. Xã miền núi Mỹ Lương hiện đạt 15/19 tiêu chí NTM, phấn đấu năm 2022 hoàn thành xây dựng thêm một khu dân cư NTM.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Nam - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lương cho biết: Xã xây dựng, ban hành Nghị quyết, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, địa phương phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm, hoàn thành 17/19 tiêu chí NTM, xây dựng tám khu dân cư NTM, ít nhất một khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, xã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế. Địa phương tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thuận lợi thông thương hàng hóa; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình liên gia, liên cánh đồng để liên kết sản xuất; khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đặc biệt, xã tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư, khuyến khích tập thể, gia đình, cá nhân thành lập các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương...

Nguồn: Báo Phú Thọ