Thị trấn Yên Lập xây dựng chính quyền điện tử
  • Cập nhật: 13/03/2022
  • Lượt xem: 3874 lượt xem

Thời gian qua, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn Yên Lập được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT để thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ được thị trấn quan tâm thực hiện; hạ tầng CNTT được đầu tư; việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số được triển khai đồng bộ. Năm 2021, từ nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn, cán bộ các phòng, ban của thị trấn đã được đầu tư máy Scan và chín máy tính để phục vụ công việc. Đến nay, 100% các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của thị trấn đều được trang bị máy vi tính, có kết nối mạng nội bộ, mạng internet để truy cập và trao đổi thông tin, góp phần đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng, từ đó thay đổi phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức từ truyền thống sang hiện đại, sử dụng thuần thục việc lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin điện tử. Thị trấn cũng được cấp chữ ký số để thuận tiện cho việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản hành chính trên môi trường mạng. Hiện nay, 100% văn bản của thị trấn gửi lên trục liên thông văn bản quốc gia đều tích hợp chữ ký số.

Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, UBND thị trấn thường xuyên quan tâm đôn đốc, quán triệt nâng cao ý thức của cán bộ, công chức thị trấn về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Cùng với niêm yết công khai các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được cán bộ, công chức thị trấn thực hiện đúng quy định, nhanh, gọn, không gây khó khăn phiền hà cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công việc.

Đồng chí Đinh Thế Anh- Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lập cho biết: “Thị trấn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đồng thời cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn trực tiếp hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản, thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, từ đó, tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng dần”. Năm 2021, thị trấn Yên Lập đã tiếp nhận 1.196 hồ sơ TTHC, trong đó 371 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và được giải quyết đúng hạn. 

Bên cạnh đó, hệ thống truyền hình trực tuyến được khai thác có hiệu quả, chất lượng ổn định, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, học tập nghị quyết, hội nghị tiếp xúc cử tri, triển khai công tác của huyện và các phòng, ban. Đặc biệt, hệ thống truyền hình trực tuyến đã phát huy hiệu quả thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tránh tập trung đông người. 

 Với những giải pháp đồng bộ, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thị trấn Yên Lập đã và đang từng bước khẳng định sự nỗ lực trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Báo Phú Thọ