Thông báo: Kỳ thi và kế hoạch tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS ngành nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022
  • Cập nhật: 11/07/2022
  • Lượt xem: 2512 lượt xem

Ngày 08//7/2022, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 1086/UBND-LĐTB&XH về việc thông báo kỳ thi và kế hoạch tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS ngành nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022, như sau: