Tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 01/02/2021
  • Lượt xem: 7197 lượt xem

Chiều 28/01, Khối thi đua các huyện thành thị tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Trần Việt Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Thị Phương Thủy, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo các huyện, thành thị.

Năm 2020, phong trào thi đua khối huyện, thành, thị có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế tham gia. Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng được triển khai chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2022”. “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,4%, giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh  đạt 4,2 tỷ  USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.181 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7,543 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được duy trì và phát triển, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo. Toàn tỉnh công nhận 16 xã đạt nông thôn mới vượt khế hoạch đề ra. Nhiệm vụ trong năm 2021, các huyện, thành, thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ các chương trình kế hoạch đề ra; tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, mở rộng sản sản xuất kinh doanh, củng cố, xây dựng tiềm lực quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân. Phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

 

Tại Hội nghị, tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua với các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Vân – Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)