Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Lập tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa năm học 2022 - 2023
  • Cập nhật: 20/12/2022
  • Lượt xem: 845 lượt xem

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022). Sáng 19/12, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa năm học 2022 - 2023, với chủ đề tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật nghĩa vụ quân sự. Tham gia buổi ngoại khóa có trên 400 học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên Trung tâm.


Các em học sinh của Trung tâm GDNN - GDTX huyện tham  gia chương trình ngoại khóa

Tại chương trình thầy và trò nhà trường đã được đồng chí Thiếu tá Phùng Văn Chiến - Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện truyền đạt, nói chuyện truyền thống về lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành thắng lợi, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam và làm tròn nghĩa vụ Quốc tế cao cả.

Thông qua chương trình hoạt động ngoại khóa, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam 78 năm qua. Qua đó, khuyến khích động viên các em luôn nỗ lực, rèn luyện, giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từng bước công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.

     

Vũ Trịnh - Lê Luân (Trung Tâm VH-TT-DL và TT huyện)