Trường Chính trị tỉnh bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 16/10/2020
  • Lượt xem: 4834 lượt xem

Ngày 12/10/2020, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Lập tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 80 tại huyện Yên Lập. Tới dự có lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí trong BTV Huyện ủy và học viên tham gia lớp học.

 

 

Trong thời gian 3 tháng học tập các học viên được tiếp thu những kiến thức chung về quản lý nhà nước, tổng quan về quản lý theo ngành lãnh thổ, kỹ năng nghiệp vụ quản lý hành chính. Trong đó chú trọng phần kỹ năng thực hành; kỹ năng giao tiếp hành chính; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước và kỹ năng viết báo cáo. Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, số học viên đạt loại khá là 72%.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao năng lực công tác, năng lực lãnh đạo quản lý của các học viên, góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Lập trong thời gian tới.

 

Tin, ảnh: Bích Thọ - Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập).