Tuyên tuyền giáo dục phổ biến pháp luật năm 2023
  • Cập nhật: 20/03/2023
  • Lượt xem: 1007 lượt xem

Chiều 17/3, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ, Phòng Tư pháp huyện, UBND xã Đồng Thịnh phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 cho gần 80 ông, bà thành viên BCĐ phổ biến GDPL xã; hòa giải viên cơ sở; Bí thư, trưởng khu, thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và nhân dân xã Đồng Thịnh.