Xã Minh Hòa tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021
  • Cập nhật: 09/04/2021
  • Lượt xem: 6957 lượt xem

Sáng ngày 09/4/2021, Ban chỉ huy Quân sự xã Minh Hòa tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021. Tham gia huấn luyện có 70 dân quân, trong đó có 18 chiến sĩ mới, 06 dân quân tại chỗ và 15 dân quân binh chủng.

Qua công tác huấn luyện nhằm trang bị, nâng cao kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ Dân quân nắm được những quan điểm, đường lối quân sự, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ của Dân quân. Làm cơ sở vận dụng trong diễn tập chiến đấu phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu khi có tình huống xảy ra.


Các chiến sĩ Dân quân thực hiện nội dung huấn luyện bắn súng

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trao chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia huấn luyện cho 18 dân quân và kết nạp 18 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất.

T/h: Phan Thị Đào (Công chức VH-XH xã Minh Hòa)