Yên Lập đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022
  • Cập nhật: 15/07/2022
  • Lượt xem: 2896 lượt xem

Ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 788/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022; Văn bản số 968/SNN-PTNT ngày 22/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ về việc tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các chủ thể triển khai thực hiện, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2022.

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Lập đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Đông trùng hạ thảo khô, Mật ong đông trùng hạ thảo của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Nguyên Phát.

Tại hội nghị, thành viên Hội đồng và tổ tư vấn giúp việc đã kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất và chấm điểm, phân hạng đối với 02 sản phẩm. Qua đánh giá, sản phẩm đạt trung bình 62,6 đến 64 điểm, đủ điều kiện đề nghị tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

 Thành viên Hội đồng và tổ tư vấn giúp kiểm tra, đánh giá tại cơ sở sản xuất của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Nguyên Phát

Hội đồng đã yêu cầu HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Nguyên Phát tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đảm bảo thời gian quy định.

Đinh Thị Thúy Hường-Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Yên Lập