Yên Lập : Hội nghị trực tuyến giao chỉ tiêu bao phủ BHYT, phát triển người tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình năm 2022
  • Cập nhật: 04/03/2022
  • Lượt xem: 2306 lượt xem

Sáng 4/3, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị trực tuyến giao chỉ tiêu bao phủ BHYT, phát triển người tham gia BHXH,BHYT hộ gia đình năm 2022. Tại điểm cầu UBND huyện:Dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Đinh Hải Nam- UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ban Giám đốc BHXH huyện; Thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH,BHYT hộ gia đình. BCĐ tại điểm cầu của 17 xã, thị trấn.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH,BH thất nghiệp, BHYT hộ gia đình năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 toàn huyện có 88.985 số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 94,21%.  Số người tham gia BHYT hộ gia đình đạt 92,95% kế hoạch giao tăng 170.87 % so với năm 2020. số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 77,33% kế hoạc giao, qua đó góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHXH. Công tác thu đạt trên 152 tỷ đồng đạt 100.13% kế hoạch. Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH,BHYT được thực hiện kịp thời đúng qui định

Theo đó, phấn đấu năm 2022 có trên 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện, trên 93.305 tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ 97.81%. Triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, BHYT. Các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra. Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác phát triển các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, tăng tỷ lệ người tham gia, trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện  ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của BHXH huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác BHXH, BHYT, BHTN thời gian qua; về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm theo quy định. Tập trung đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2022, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nợ đọng, nợ khó thu kéo dài. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra./.

Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông)