Yên Lập tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội công đoàn cơ sở
  • Cập nhật: 07/02/2023
  • Lượt xem: 1941 lượt xem

Xác định đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đang được các cấp công đoàn trong toàn huyện Yên Lập tích cực triển khai với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập hiện có 100 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số 3.906 đoàn viên. Theo Kế hoạch, Đại hội CĐCS phấn đấu xong trước tháng 5/2023. Để đại hội cơ sở diễn ra theo đúng lộ trình, LĐLĐ huyện đã tổ chức các lớp tập huấn công tác tổ chức đại hội để hướng dẫn các CĐCS về công tác nhân sự, một số điểm mới liên quan đến công tác tổ chức đại hội; xây dựng báo cáo chính trị, chương trình đại hội; hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự; tăng cường việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để làm căn cứ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.Đồng thời, lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm để các đơn vị rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội.

Công đoàn cơ sở Hưng Long là đơn vị được lựa chọn tổ chức điểm trong tháng 2/2023.  Đồng chí Hà Xuân Thanh - Chủ tịch CĐCS xã Hưng Long cho biết: “Đại hội CĐCS lần này có rất nhiều điểm mới và công đoàn cơ sở xã Hưng Long được chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm dự kiến vào ngày 15/2, vì vậy đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng ủy viên ban chấp hành, đồng thời thường xuyên báo cáo với cấp ủy về các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức đại hội nên mọi công việc chuẩn bị để tổ chức đại hội đến nay đều diễn ra thuận lợi sẵn sàng cho đại hội điểm cấp cơ sở.”


Đội văn nghệ Công đoàn xã Hưng Long tích cực tập luyện chuẩn bị cho đại hội điểm


Đồng chí Hoàng Mạnh Sơn- Chủ tịch LĐLĐ huyện kiểm tra các điều kiện chuẩn bị đại hội điểm tại Công đoàn cơ sở xã Hưng Long


Đồng chí Hoàng Mạnh Sơn- Chủ tịch LĐLĐ huyện kiểm tra các điều kiện chuẩn bị đại hội điểm tại Công đoàn cơ sở xã Hưng Long

Sau khi có sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tiến hành đại hội công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch, đồng thời xây dựng hướng dẫn trình tự các bước tiến hành đại hội CĐCS, triển khai hướng dẫn chương trình nhân sự đến các CĐCS, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các CĐCS tổ chức nhiều phong trào thi đua, cùng với đó chỉ đạo cán bộ tăng cường xuống các công đoàn cơ sở để nắm bắt công tác tổ chức đại hội.

Đồng chí: Hoàng Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Lập cho biết: Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng, là ngày hội của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn. Đại hội lần này tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn và vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động. LĐLĐ huyện đã tập trung xây dựng báo cáo ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ; đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới…

Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp đã cơ bản hoàn tất. Với sự chuẩn bị tích cực của các cấp công đoàn, tin tưởng rằng đại hội công đoàn các cấp trên địa bàn huyện Yên Lập sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. /.

Hồng Vân (Trung tâm VH- TT- DL và Truyền thông)