Yên Lập Tọa đàm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Sinh hoạt chuyên đề “Bình đẳng giới” tại xã Thượng Long
  • Cập nhật: 08/03/2023
  • Lượt xem: 1286 lượt xem

Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ngày 8/3, tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập. Quỹ TYM Chi nhánh Việt trì, Phú Thọ, phối hợp với Hội LHPN, Ban Dân số xã Thượng Long, tổ chức tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và sinh hoạt chuyên đề “Bình đẳng giới” cho các chị em là thành viên TYM xã Thượng Long.


Toàn cảnh buổi tọa đàm.