Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện triển khai kế hoạch Hiến máu tình nguyện năm 2022
  • Cập nhật: 23/06/2022
  • Lượt xem: 2252 lượt xem

Chiều 22/6, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Hiến máu tình nguyện năm 2022. Đồng chí Đinh Hải Nam - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ vận động hiến máu tình nguyện huyện, Trưởng BCĐ vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn trên địa bàn.

Năm 2021, BCĐ hiến máu tình nguyện huyện đã vận động được 819/690 đơn vị máu, đạt 118,6 % KH tỉnh giao. Trong năm 2022 huyện Yên Lâp phấn đấu vận động 720 đơn vị máu trở lên được chia làm 2 đợt; dự kiến vào tháng 7 và tháng 11/2022. Đối tượng tham gia là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân các xã, thị trấn có đủ điều kiện tham gia hiến máu.


Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến như: phân công lực lượng tham gia phục vụ hoạt động hiến máu; rà soát lại chỉ tiêu hiến máu cho các cơ quan, đơn vị; Biểu dương người tham gia hiến máu nhiều lần; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người tham gia hiến máu tình nguyện…


Đ/c Đinh Hải Nam- UVBTV HU, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Đinh Hải Nam-PCT UBND huyện Trưởng Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị để triển khai thực hiện; Tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức về ý nghĩa, tác dụng và lợi ích của việc hiến máu tình nguyện, góp phần giúp các cơ sở khám chữa bệnh giảm bớt khó khăn trong quá trình cứu chữa bệnh nhân, đối với những người bệnh cần truyền máu. Hội CTĐ - Cơ quan thường trực BCĐ chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thời gian, địa điểm tổ chức hiến máu, đồng thời tham mưu các giải pháp phấn đấu đạt kế hoạch đề ra; Tổng hợp, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia, hiến máu tình nguyện nhiều lần để động viên kịp thời./.

Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,DL& Truyền thông huyện Yên Lập)