Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tập huấn dân quân tự vệ năm 2023
  • Cập nhật: 14/12/2022
  • Lượt xem: 1942 lượt xem

Sáng 14/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Lập, tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác dân quân tự vệ năm 2023 cho 118 đồng chí là cán bộ Trung đội trưởng dân quân cơ động, Trung đội trưởng dân quân tại chỗ, Tiểu đội trưởng dân quân tự vệ cơ động tại chỗ, phòng không, pháo binh thuộc 17 xã thị trấn, các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.


Toàn cảng lớp tập huấn

 Trong 3 ngày tập huấn, cán bộ dân quân tự vệ 17 xã, thị trấn và đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện sẽ được truyền đạt các chuyên đề như: Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng; hoạt động của Dân quân tự vệ; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Một số vấn đề mới về tình hình quốc phòng, an ninh trong nước và thế giới và quan điểm của Đảng và Nhà nước; Chức trách nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng. Tổ chức phương pháp đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng huấn luyện; Công tác quản lý Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, quản lý vũ khí, vật chất trang thiết bị phục vụ huấn luyện; công tác thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo tổ chức luyện tập của lực lượng Dân quân tự vệ…

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ chương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh; Thống nhất chương trình, nội dung, thời gian, phương pháp huấn luyện, diễn tập, phòng thủ dân sự địa phương, làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan tổ chức thực hiện công tác quân sự quốc phòng tại địa phương đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Vũ Trịnh (Trung tâm VH - TT - DL và TT)