Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Lập triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022
  • Cập nhật: 04/11/2022
  • Lượt xem: 1496 lượt xem

Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện (HĐQT NHCSXH) huyện Yên Lập tổ chức họp, nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 10 tháng; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Tới dự có Bà Bùi Thị Liễu - Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; Ban giám đốc NHCSXH huyện; Các thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện.


Toàn cảnh hội nghị

10 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục được duy trì. Ban đại diện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đồng thời phối hợp các ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương các xã, thị trấn triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tính đến ngày 31/10/2022, tổng nguồn vốn tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 4570 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 42,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ 10,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 10 tháng đầu năm các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp với NHCSXH trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động tín dụng, quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, thu lãi…giúp cho hoạt động tín dụng của NHCSXH được duy trì ổn định hiệu quả. Kết quả cho vay Chính sách xã hội theo các chương trình được thực hiện khá tốt trong thời gian qua, đối tượng cho vay tập trung vào các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm,học sinh sinh viên...

  Những tháng cuối năm 2022, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền Nghị quyết số 11ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2022-2023, triển khai cho vay đến các đối tượng thu hưởng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Thực hiện vận động hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm nợ quá hạn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng. Vận động người vay tham gia gửi tiết kiệm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ năm theo đúng kế hoạch./.

Hồng Vân - Lê Luân ( Trung tâm VH-TT-DL&TT)