Bảo hiểm xã Hội huyện Yên Lập diễu hành tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội
  • Cập nhật: 24/12/2018
  • Lượt xem: 39897 lượt xem

Sáng 08/10 Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lập phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động,triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT), từ trung tâm huyện đi các xã thị trấn trên địa bàn.Một số hình ảnh diễu hành tuyên truyền lưu động triển khai chính sách BHYT

Với các nội dung tuyên truyền, phổ biến sự cần hiết phải thực hiện Bảo hiển xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện vì đây là những chính sách an sinh xã hội quan trọng, trợ giúp cho người dân vượt qua khó khăn, rủi do trong cuộc sống.     Theo đó quyền lợi, trách nhiệm thực hiện BHYT theo quy định của luật BHXH, BHYT, vì sức khỏe, cuộc sống của bản thân, gia đình và sự ổn định, an sinh xã hội, để các đối tượng hiểu biết và thực hiện.....Theo báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện tính đến hết tháng 9 năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Lập đã có trên 86.000 người tham gia đóng BHYT đạt 94,82%. Trong đó  BHYT bắt bộc gần 4.000 người; Nhà nước hỗ trợ 81.000 người; tự nguyện hơn 2.000 người. Thông qua tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018 có ý nghĩa quan trọng kịp thời triển khai, tuyên truyền hiệu quả các nội dung vềchính sách BHYT để mọi người hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông qua việc tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền  lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT./.

Bích Thọ- Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)