Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 4 năm 2022
  • Cập nhật: 30/08/2022
  • Lượt xem: 2404 lượt xem

Ngày 26/8, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Yên Lập tổ chức bế mạc lớpBồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022. Tới dự có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và 100 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức cơ quan, đơn vị và giáo viên Mần non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh lễ bế giảng

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 23 đến ngày 26) các học viên được truyền đạt và nắm rõ các chuyên đề: quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của luật: quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.Đ/c Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đã trải qua các cuộc thi kiểm tra và viết bài thu hoạch, kết quả 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó học viên đạt loại khá, giỏi chiếm 97%,(loại giỏi 21 học viên, loại khá 76 học viên).

Vũ Trịnh (Trung tâm VH - TT - DL và TT huyện)