BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
  • Cập nhật: 07/10/2022
  • Lượt xem: 2675 lượt xem

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG gửi các đơn vị về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Sau đây là các hình ảnh nhận diện cơ bản: 

Logo 

Backdrop

Băng rôn

Standee

Photobooth

Avatar frame

 

Hoàng Xuân Hưng (Phòng VH&TT) tổng hợp