Đại hội Chi hội Nông dân khu Xuân Tân xã Lương Sơn
  • Cập nhật: 20/12/2022
  • Lượt xem: 852 lượt xem

Ngày 17/12, Chi hội Nông dân khu Xuân Tân xã Lương Sơn tổ chức Đại hội Lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là Chi hội được Hội Nông dân xã Lương Sơn chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các Chi hội trên địa bàn xã. Tới dự có Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; lãnh đạo xã Lương Sơn.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Nông dân khu Xuân Tân xã Lương Sơn luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các Nghị quyết Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra, không ngừng củng cố và phát triển hội viên; Chi hội phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Nông dân các cấp. Trong nhiệm kỳ Chi hội kết nạp được 28 hội viên đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Hàng năm Chi hội tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; thực hiện tốt quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện phát động; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được hội viên trong Chi hội hăng hái tham gia như: bảo vệ môi trường, tham gia đóng góp, ủng hộ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn….

Đại hội đã thảo luận đánh giá những kết quả mà Chi hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Chi hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn.


 


Lãnh đạo Hội Nông dân huyện tặng hoa chúc mừng


 
Lãnh đạo xã Lương Sơn tặng hoa chúc mừng

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội khóa mới gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Lương Sơn trong thời gian tới. 

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông)