Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học xã Phúc Khánh Lần thứ V, Nhiệm kỳ 2022 - 2027
  • Cập nhật: 21/09/2022
  • Lượt xem: 2074 lượt xem

Sáng ngày 21/9, Hội Khuyến học xã Phúc Khánh tổ chức Đại hội Đại biểu Lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện tới dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí Đinh Hải nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Lãnh đạo xã Phúc Khánh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Khuyến học xã Phúc Khánh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Hiện nay Hội Khuyến học xã Phúc Khánh có 1.600 hội viên, Hội đã vận động xây dựng học bổng quỹ khuyến học đạt gần 100 triệu đồng từ nguồn vận động nhân dân, các nhà hảo tâm để có nguồn lực động viên phong trào ủng hộ khen thưởng cho các trường học, học sinh có thành tích cao trong học tập, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, trong nhiệm kỳ đã khen thưởng cho gần 300 giáo viên và với số tiền gần 50 triệu đồng. Kết quả xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời năm sau cao hơn năm trước, số người tham gia vào tổ chức Hội Khuyến học tăng nhanh.  Tính đến năm 2021 có 80% gia đình được công nhận gia đình học tập, 100% dòng họ được công nhận dòng họ học tập,100% cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập,100% đơn vị trên địa bàn được công nhận đơn vị học tập. Hội đã tích cực tham gia phong trào xã hội hóa giáo dục, góp phần tích cực cùng các đơn vị giáo dục trên địa bàn đưa chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp, đỗ đại học năm sau cao hơn năm trước.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Khuyến học xã Phúc Khánh phấn đấu có 100% Chi hội Khuyến học hoạt động tốt, củng cố Chi hội Khuyến học ở khu dân cư về tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài tiếp tục duy trì xây dựng quỹ khuyến học của xã từ 10 đến 20 triệu đồng/năm, xây dựng có hiệu quả các mô hình học tập suốt đời ở các Chi hội khu dân cư.

 

Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Phúc Khánh ra mắt Đại hội

 

 Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện trong thời gian tới./.

 

Bích Thọ (Trung tâm VH- TT- DL và Truyền thông)