Đảng ủy xã Phúc Khánh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022
  • Cập nhật: 12/07/2022
  • Lượt xem: 2363 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vụ Chiêm Xuân toàn xã gieo cấy được 240 ha lúa, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 1.200 tấn. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản ổn định, trên địa bàn không xuất hiện dịch bệnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có những chuyển biến tích cực, duy trì bền vững các chỉ tiêu văn hóa, xã hội. Tình hình quốc phòng - an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác phòng, chống dịch Covid -19 được thực hiện nghiêm.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và tăng cường, duy trì thực hiện tốt chế độ hội họp của Ban Chấp hành  Đảng bộ, giao ban giữa Đảng ủy với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị và Bí thư các chi bộ trực thuộc, thực hiện tốt công tác tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng và đã kết nạp được  02 đảng viên mới đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch; làm thủ tục để nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 03 đồng chí.


Đồng chí: Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phúc Khánh.

Để thực hiện có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy xã Phúc Khánh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh và lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị./.

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và Truyền thông)