Đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy làm việc tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 24/12/2018
  • Lượt xem: 21926 lượt xem

Vừa qua, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Xuân Khai Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Yên Lập về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế, xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND, kết luận thanh tra kiểm tra của tỉnh trên địa bàn huyện Yên Lập.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra các đồng chí trong đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Huyện ủy Yên Lập báo cáo về kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế, xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND; kết luận thanh tra kiểm tra của tỉnh trên địa bàn huyện Yên Lập, từ năm 2013 đến năm 2017. Theo đó, Ban thường vụ huyện ủy Yên Lập đã tăng cường và phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện  các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục quốc phòng an ninh, việc triển khai các dự án, chương trình đầu tư xây dựng, thực hiện các chế độ  chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của người dân đã được quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, công tác thanh tra của huyện, kiểm tra của các phòng, ban chuyên môn được tăng cường và phát huy. Kết quả giai đoạn 2013-2017 Huyện ủy Yên Lập đã thực hiện 32 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 57 tổ chức đảng có nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Xử lý kỷ luật 02 tổ chức đảng, UBKT huyện ủy xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 07 đảng viên, trong đó khiển trách 03 đ/c, cảnh cáo 02 đ/c; khai trừ ra khỏi đảng 02 đ/c...


Đ/c: Phạm Xuân Khai -  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc đồng chí  Phạm Xuân Khai,  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế, xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND; kết luận thanh tra kiểm tra của tỉnh trên địa bàn huyện Yên Lập, từ năm 2013 đến năm 2017, đồng chí yêu cầu BTV Huyện ủy Yên Lập cần cụ thể hóa văn bản của Trung ương, của Tỉnh, đặc biệt có những kế hoạch cụ thể phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, hạn chế xảy ra sai phạm, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, tài chính,  tăng cường công tác kiểm tra đảng đối với cấp ủy các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ./.


Bích Thọ - Vũ Trịnh ( Đài TT yên Lập)