Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ làm việc tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 03/08/2022
  • Lượt xem: 2783 lượt xem

Ngày 3/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Thành Nam, TUV, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ làm Trưởng đoàn đã về làm việc tại huyện Yên Lập lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Làm việc với Đoàn có đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Lương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư các xã Hưng Long, Thượng Long, Đồng Thịnh và thị trấn Yên Lập.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời tham gia góp ý những nội dung trọng tâm của dự thảo về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các ý kiến góp ý đều khẳng định sự cần thiết bàn hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, các ý kiến cũng tập trung góp ý vào cách thức, thời điểm công khai thông tin, các hình thức công khai mang tính bắt buộc để đảm bảo người dân có thể tiếp cận một cách nhanh chóng. Đại biểu cũng đề nghị cần xem xét lại hình thức thông tin qua mạng xã hội như: Zalo, Facebook; những quy định cụ thể về việc tổ chức họp dân, tỷ lệ cử tri đại diện hộ tán thành để đưa ra lấy ý kiến có hiệu lực thi hành; cần quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; phân biệt giữa hoạt động kiểm tra và hoạt động giám sát, bổ sung các điều khoản quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban; khi ban hành Luật nên quan tâm hơn đến người dân.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, đồng chí Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thành Nam đã đánh giá cao tình thần trách nhiệm của các đồng chí đại biểu, đặc biệt là các ý kiến góp ý ở cơ sở là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới./.

Xuân Đôn (TTVHTTDL&TT huyện Yên Lập)