Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại Yên Lập
  • Cập nhật: 12/10/2022
  • Lượt xem: 2186 lượt xem

Ngày 11/10, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có làm việc tại huyện Yên Lập. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Trần Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các phòng ban liên quan, Bí thư, Chủ tịch 2 xã Xuân Thủy và Xuân Viên.


Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc các đồng chí trong đoàn đã nghe UBND huyện báo cáo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, theo Quyết định số 402 ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo nêu rõ hiện tại trên địa bàn huyện có số lượng cán bộ, công chức viên chức, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và cán bộ cấp xã là 1.868 người, trong đó người dân tộc thiểu số 1.295 người, chiếm 69,3%. Đội ngũ cán bộ công chức là người DTTS có bản lĩnh vững vàng, có tinh thần xây dựng và đoàn kết tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn phù hợp với vị trí công tác. Tuy nhiên, là huyện miền núi điều kiện tự nhiên không thuận lợi, nhiều xã, khu dân cư bị chia cắt bởi đồi núi, khe, suối giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của huyện, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo còn cao, năm 2021 còn  3.313 hộ nghèo chiếm 13,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng/ người/năm. Chế độ ưu đãi của nhà nước cho cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số chưa cụ thể, (Mới chỉ dừng lại ở việc ưu tiên khi tuyển sinh và tuyển dụng công chức, viên chức); nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc còn hạn chế, một số ít cán bộ công chức, viên chức đặc biệt ở vùng sâu vùng xa là người dân tộc thiểu số chưa quan tâm đến việc học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, cũng như chuyên môn nghiệp vụ; từ những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 402 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, giải trình tại hội trường, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy kết luận. Đồng chí đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Yên Lập trong việc triển khai Đề án, đồng chí cũng đề nghị huyện cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức viên chức người dân tộc thiểu số, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ nữ, quan tâm động viên và tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, bảo tồn tiếng nói và chữ viết, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ người dân tộc thiểu số, chú trọng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện./. 

Bích Thọ - Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và TT)