Đoàn khảo sát bảng giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên tỉnh làm việc tại huyện
  • Cập nhật: 26/10/2022
  • Lượt xem: 3306 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 3312/KH-UBND, ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc khảo sát giá và các yếu tố hình thành giá để xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ngày 25/10, Đoàn khảo sát của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Hà Phương, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng đoàn khảo sát của tỉnh cùng các thành viên đã về khảo sát giá và các yếu tố hình thành giá để xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên trên địa huyện Yên Lập. Làm việc với đoàn có lãnh đạo Phòng Tài chính kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Cẩm Khê - Yên Lập, đại diện các đơn vị khai thác chế biến, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc đại diện các đơn vị khai thác chế biến, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện đã chia sẻ, trao đổi thẳng thắn những thuận lợi, khó khăn của đơn vị đang thực hiện áp dụng giá cho một số loại khoáng sản, đề xuất tách riêng một số sản phẩm tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản…       

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị đồng chí Phó Trưởng đoàn khảo sát của tỉnh Nguyễn Hà Phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các đơn vị khai thác chế biến, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Yên Lập trong công tác phối hợp và thực hiện nghĩa vụ thuế tài nguyên theo quy định. Đồng chí giao Phòng Tài chính kế hoạch huyện tiếp thu tổng hợp các ý kiến tại buổi làm việc để có văn bản báo cáo đoàn khảo sát tỉnh. Đây là cơ sở để đoàn khảo sát bảo cáo UBND tỉnh xem xét có cơ chế phù hợp, xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khai thác chế biến, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, đáp ứng công tác thu, nộp thuế tài nguyên trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật./.

Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông)