Đoàn khảo sát đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại huyện
  • Cập nhật: 13/09/2022
  • Lượt xem: 2011 lượt xem

Ngày 12/9, Đoàn khảo sát đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ làm Trưởng đoàn đã về khảo sát tại trường Tiểu học xã Mỹ Lung, Tiểu học Xuân An, Tiểu học Đồng Lạc và trường Tiểu học thị trấn Yên Lập. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng Ban giám hiệu bốn trường nói trên.


Đoàn công tác làm việc tại trường Tiểu học thị trấn Yên Lập

Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành viết các phiếu đánh giá tiêu chí, khảo sát xem xét hệ thống hồ sơ dùng chung của nhà trường; cơ sở vất chất, trang thiết bị dạy học; xem xét hệ thống hồ sơ của giáo viên, nhân viên, các hoạt động giáo dục của nhà trường;  phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh; đánh giá thực trạng đội ngũ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên; khảo sát đánh giá năng lực quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, văn phòng, kế toán, văn thư; việc thực hiện giáo dục phổ thông năm 2018 của nhà trường; kiểm tra việc chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vất chất cho năm học 2022-2023; khảo sát các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới và công tác bồi dưỡng đội ngũ của các nhà trường.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng đoàn đánh giá đã ghi nhận bốn trường Tiểu học được kiểm tra, khảo sát về cơ bản đã đảm bảo đủ hồ sơ theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, hồ sơ sắp xếp khoa học, dễ tra cứu; được cập nhật thường xuyên, số liệu đảm bảo liên thông, chính xác. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có trường một số văn bản chưa đúng theo quy định; chưa tổ chức được các hoạt động trải nghiệm; việc tiếp cận và áp dụng đổi mới phương pháp dạy học theo hưỡng phát triển năng lực ở một số giáo viên còn hạn chế.  Đồng chí Trường đoàn đề nghị các trường tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, kịp thời bổ xung các văn bản, để hoàn thiện hồ sơ, theo đúng quy định của ngành./.

Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông)