Đoàn kiểm tra, giám sát Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ làm việc tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 06/10/2022
  • Lượt xem: 1603 lượt xem

Chiều ngày 05/10, Thiếu tướng Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện hội đồng quản trị và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Lập, tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ; Làm việc với đoàn về phía huyện Yên Lập có đồng chí Hà Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các Ban, ngành liên quan của huyện

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã báo cáo hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện từ năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Theo đó Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã được kiện toàn và hoạt động ổn định, thường xuyên tổ chức họp định kỳ, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT, NHCSXH tỉnh, huyện, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và phân công thành viên tham gia công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn 17 xã thị trấn

Hiện nay, tổng dư nợ từ các chương trình tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là 562.956 triệu đồng, với số khách hàng còn dư nợ 10.483 khách hàng. Hiện Phòng giao dịch đang thực hiện cho vay 10 chương trình tín dụng trên địa bàn, tiêu biểu như các chương trình cho vay: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhà ở.v.v.

Việc sử dụng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã mang lại hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.


Thiếu tướng Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đánh giá cao kết quả của Ban đại diện Hội đồng quản trị và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Lập đã đạt được từ năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, đồng chí cũng yêu cầu Ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện cần quan tâm và tạo nguồn vốn vay cho đối tượng chính sách, tham mưu NHCSXH tỉnh nâng mức cho vay hộ sản xuất kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện, đúng đối tượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng thời lồng ghép các chương trình tập huấn nghiệp vụ cho các tổ vay vốn ủy thác của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện theo quy định.

Vũ Trịnh (Trung tâm VH,T,DL và TT huyện)