Đoàn thanh tra Ban thi đua khen thưởng Trung ương làm việc tại huyện
  • Cập nhật: 20/10/2022
  • Lượt xem: 1759 lượt xem

Ngày 20/10, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn - Phó vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn đã về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng năm 2020-2021. Cùng đi với đoàn, có đồng chí Hồ Thị Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban thi đua khen thưởng huyện; đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc UBND huyện Yên Lập đã báo cáo tóm tắt với Đoàn Thanh tra về kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của huyện Yên Lập năm 2020, 2021. Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của huyện tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chính xác, công khai, khách quan, các điển hình tiên tiến có nhiều tiến bộ và được quan tâm nhân rộng. Việc triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, những năm gần đây, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Tỉnh, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong đó tập trung vào các phong trào thi đua như: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid 19:” Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau” ... và một số phong trào thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương.  Trong quá trình kiểm tra, các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Đoàn.  Đồng chí khẳng định công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Các phòng, ban, đơn vị đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể cá nhân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất. Đồng chí Phó Vụ trưởng đề nghị huyện Yên Lập tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các quy định có liên quan và căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nên xây dựng quy chế ban hành mang tính chất ổn định lâu dài trên cơ sở căn cứ Luật; đối với hồ sơ khen thưởng phải có báo cáo thành tích, tiếp tục hoàn thiện nhóm hồ sơ các văn bản, quyết định, hình thức khen thưởng theo dõi quản lý theo quy định./.

Hồng Vân - Lê Luân ( Trung tâm VH-TT-DL&TT)