Đoàn xã Đồng Thịnh bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”
  • Cập nhật: 09/09/2021
  • Lượt xem: 3298 lượt xem

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn . Ban chấp hành Đoàn xã Đồng Thịnh, phối hơp với Chi Đoàn khu Lương Đẩu tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng công trình điện “Thắp sáng đường quê” khu Lương Đẩu xã Đồng Thịnh.Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” do Đoàn viên, thanh niên xã  Đồng Thịnh triển khai xây dựng được đưa vào sử dụng.

Công trình đường điệnthắp sáng đường quê khu Lương Đẩu xã Đồng Thịnh được thực hiện có chiều dài 2.500 mét, kinh phí  50 triệu đồng, do Đoàn xã Đồng Thịnh vận động  các cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và nhân dân đóng góp. Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và nhân dân hưởng ứng, ủng hộ. Công trình  điện thắp sáng đã góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xung kích đi đầu đảm nhận những việc mới, việc khó trong phát triển - kinh tế xã hội của địa phương./.

Tin,ảnh; Bích Thọ ( Đài TT Yên Lập)