GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN QUỸ HTND TRUNG ƯƠNG, THỰC HIỆN DỰ ÁN NUÔI ỐC NHỒI THƯƠNG PHẨM TẠI THỊ TRẤN YÊN LẬP
  • Cập nhật: 17/10/2022
  • Lượt xem: 1437 lượt xem

Ngày 14 tháng 10 năm 2022 tại UBND thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. Hội Nông dân huyện tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương, thực hiện dự án Nuôi ốc nhồi thương phẩm cho 10 hộ hội viên nông dân vay tại Thị trấn Yên Lập với số tiền 300.000.000đ. Theo đó, mỗi hộ được vay 30 triệu đồng, thời hạn vay vốn là 36 tháng. Đến dự buổi giải ngân có đồng chí Đinh Viết Xuân- HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Yên - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Yên Lập, Thường trực HND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND thị trấn Yên Lập và 10 hộ hội viên nông dân thực hiện dự án.


Đc Phùng Hữu Minh - Chủ tịch HND TT Yên Lập chủ dự án phát biểu tại buổi nhận vốn

 Phát biểu tại buổi giao vốn đại diện lãnh đạo HND huyện mong muốn các hộ hội viên nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Sau 02 năm chuyển trả vốn gốc về Quỹ HTND Trung ương để tiếp tục giải ngân cho các hộ hội viên nông dân khác vay phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế.

 


Hình ảnh tại buổi giải ngân

Dự án thực hiện nhằm giúp các gia đình hội viên nông dân được hỗ trợ nguồn vốn, mở rộng mô hình, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, tập hợp và thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Khương Đường - HND huyện Yên Lập