Hiệu quả hoạt động của Hội CCB huyện Yên Lập qua một nhiệm kỳ
  • Cập nhật: 21/06/2022
  • Lượt xem: 1804 lượt xem

Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB huyện Yên Lập đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện. Kết quả đó đã và đang tạo đà để Hội CCB huyện Yên Lập tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự Chỉ đạo của Thường trực tỉnh Hội, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, Hội CCB huyện Yên Lập đã khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Kết quả 12/12 chỉ tiêu đạt mục tiêu so với Nghị quyết.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện những tiêu trí được giao. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội CCB thực hiện thường xuyên và hiệu quả là đẩy mạnh tuyên truyền,  động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó xuất hiện nhiều hội viên vượt khó làm kinh tế giỏi, điển hình như CCB Hồ Văn Lập, xã Ngọc Lập, mô hình trồng bưởi diễn, chăn nuôi lợn thịt thương phẩm của CCB Nguyễn Văn Nên, xã Xuân Thủy. 


Các đại biểu thăm quan mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình CCB Hồ Văn Lập, xã Ngọc Lập


  Mô hình chăn nuôi lợn của CCB Nguyễn Văn Nên xã Xuân Thủy  

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội CCB đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề tăng năng suất lao động. Qua đó suất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài việc tuyên truyền giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã ký hợp đồng nhận ủy thác quản lý vồn vay Ngân hàng CSXH  với tổng dư nợ trên 120 tỷ đồng cho trên 3.000 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Nhiều mô hình kinh tế của các gia đình hội viên CCB có hiệu quả như: phát triển kinh tế đồi rừng kết hợp chăn nuôi; phát triển cây ăn quả chủ yếu là cây bưởi; nuôi hươu lấy nhung; chăn nuôi gia đại gia súc, gia cầm ....đã hình thành nhiều trang trại, gia trại có thu nhập khá, tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên có thu nhập ổn định. Kết quả giảm nghèo tính đến cuối năm 2021 vượt mục tiêu nghị quyết, số hộ khá và giàu đạt 35,3% tăng so với mục tiêu Nghị quyết.  

Không chỉ về phát triển kinh tế, tổ chức Hội CCB các cấp đặc biệt quan tâm đến công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hội viên đã tích cực tham mưu, tham gia đóng góp hàng trăm ý kiến về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh việc tham gia các ý kiến, các cấp hội còn trực tiếp  tổ chức và phối hợp với lực lượng dân quân, công an địa phương tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai; nhân đạo từ thiện trên địa bàn huyện; tham gia phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ được 350 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ xóa 59 nhà tạm cho hội viên CCB; tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự, các phong trào địa phương điển hình là phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình hội viên gương mẫu tự nguyện hiến đất, tài sản cây cối hoa màu trên đất, cho tập thể  xây dựng kết cấu hạ tầng, kết quả  được 15.800 m2 đất vườn, đất ruộng, ngoài ra các hội viên đóng góp gần 1 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động mở rộng, nâng cấp, làm mới đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Bên cạnh đó các cấp hội đã tích cực động viên hội viên gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cấp trên phát động. 


Cựu chiến binh xã Hưng Long chăm sóc đường hoa kiểu mẫu khu Đình cả

Bên cạnh việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội được các cấp hội quan tâm, hiện nay Ban thường vụ Hội CCB huyện đang quản lý 21 hội cơ sở, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 770 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 6.420 người, đạt tỷ lệ thu hút 96,5%. Hàng năm công tác tuyên truyền, bồi dưỡng cho hội viên về chính trị, chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai sâu rộng, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức  Hội cơ sở hoạt động đúng Điều lệ Hội, khơi dậy hội viên nhiệt tình tham gia các phong trào ngay tại cơ sở; trong nhiệm kỳ đã có 64 hội viên ưu tú được kết nạp đảng.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, một chặng đường phát triển, xây dựng, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện, Hội CCB huyện luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đã đạt những kết quả  khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế và tổ chức, đây cũng là tiền đề để Hội CCB huyện tiếp tục khắc phục khó khăn vượt qua thách thức, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội CCB huyện Lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027, góp phần quan trọng vào xây dựng huyện Yên Lập ngày càng phát triển, giầu đẹp, văn minh./.

Bích Thọ - Vũ Trịnh( Trung tâm VH,TT,DL và TT Yên Lập)