Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lập bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022
  • Cập nhật: 21/09/2022
  • Lượt xem: 1651 lượt xem

Vừa qua, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh cấp cơ sở.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong quá trình tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên của Hội Cựu chiến binh huyện truyền đạt các nội dung cơ bản về  vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thời sự trong nước và thế giới 8 tháng đầu năm 2022; nội dung cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Luật an toàn giao thông đường bộ; Xây dựng tổ chức hội và hội viên; Tổ chức sinh hoạt cơ sở hội ...

Với những nội dung được nghiên cứu sẽ là cơ sở để các cấp hội và cán bộ, hội viên vận dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên và quần chúng nhân dân tham gia tích cực phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và Nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Hồng Vân (Trung tâm VH- TT- DL và Truyền thông)